Alla inlägg av valaret2014

Tre B:n i Almedalen

Tre B:n i Almedalen:

Barbie med Susanne Torstensson
Fråga Gudrun; Hur mycket feminist är du? Montasamitestet.

Bikt med Helena Burman
Har du gjort ett dåligt val som du ångrar?

Box med Christina Göthesson
Ge din röst till framtiden

Maid in Sweden besöker Sveriges största politiska mötesplats och interagerar med  publiken under Almedalsveckan 2014.
Maid in Sweden bildades 2010 och har sedan dess framträtt på olika kulturinstitutioner, konstnärsdrivna gallerier samt ett flertal
kulturfestivaler och event. Gruppen arbetar huvudsakligen med frågeställningar om identitet och historia ur ett kvinnligt perspektiv.

3ben

Konstnärer:

Helena Burman
Bildkonstnär, konstpedagog. Utbildad på Konstfack/ skulptur, utbytesstudent i Canada. Konstfack bildlärarlinjen samt retorikstudier på Södertörns högskola.  Burman driver egen konstnärlig verksamhet med inriktning på installation, performance och ljudkomposition. Hon producerade Super TV för Supermarket independent Art Fair, Stockholm 2010 – 2013. Styrelseledamot för VIP konsthall och ateljeförening.

Christina Göthesson.
Bildkonstnär, projektledare, konstpedagog. MFA konstfack,
Forskningsförberedande studier på Konstfack 2009 och studier på
magisterprogrammet Praktisk kunskap Södertörns högskola 2011, 2012, där syftet är att utforska och skapa möten mellan praktik, teori, konst och vetenskap. Som bildkonstnär, arbetar hon experimentellt med olika material och tekniker som uttrycksmedel i egna konstprojekt och ingår i flera samarbetsprojekt. Förutom performance gruppen Maid In Sweden, är hon projektledare för konstprojektet ÄGD – Konst hembygd identitet, med stöd av Statens Kulturråd 2011  –  2013,  Konstnärsnämnden 2012 och Stockholm stad 2012. Som medlem styrelseledamot i det konstnärsdrivna galleriet Studio 44 Stockholm. www.christinagothesson.se

Susanne Torstensson
Bildkonstnär, curator, konstpedagog. Utbildning: MFA Konstfack. Studier på Konsthögskolan i Stockholm, med inriktning på video. Torstensson driver egna konstnärliga projekt, med inriktning på skulptur och performance. Hon arbetar som curator och producent för TemporArt konsthall, som drivs av Vällingby city i samarbete med kulturstiftelsen ARTY 2013 och är ett unikt samarbete mellan
handel och kultur. Styrelseledamot och initiativtagare till det
konstnärsdrivna mobila konstprojektet Art Mobil Västerås från 2009. www.susannetorstensson.se

MAID IN SWEDEN
www.facebook.com/Maidinsweden

Christina Göthesson
Christina.gothesson@comhem.se
Tel. + 46 (0) 70 690 4123

Susanne Torstensson
susanhe@hotmail.com
Tel. + 46 (0)76 185 8949

Helena Burman
helenaburman@hotmail.com
Tel. + 46  (0)70 856 5696

Rösträtt

Ett projekt av Monica Sand och My Lindh
Ett projekt av Monica Sand och My Lindh

Ett projekt av Monica Sand och My Lindh.
(Scroll down to see the English version)

Välkommen att göra poesipolitik!
Onsdag den 10 september på Medborgarplatsen kl. 18-19 – dagarna innan riksdagsvalet.

Kom och högläs på Medborgarplatsen. Ta med en skönlitterär text på ett språk du tycker om att läsa på. Varva läsande med att vandra omkring och lyssna på andra som läser.

Gemensamt sätter vi igång en poetisk process där röster, närvaro och associationer väver samman en offentlig plats, trots att ingen läser samma sak. På det sättet erövrar vi rätten till vår röst i det offentliga rummet och manifesterar ett Sverige med många olika röster, språk och erfarenheter.

I en tid när det offentliga rummet kommersialiseras, politik trivialiseras till att handla om individens ekonomiska möjligheter och kultur marginaliseras i skola och samhälle, är Rösträtt en påminnelse om medborgarskapets grund, genom poesipolitik.

Rösträtt är en konstnärlig installation som skapas av alla som deltar, initierad av My Lindh och Monica Sand.
Rösträtt uppförs två gånger:
Tisdag den 20 maj kl.18-19 på Sergels torg, i veckan innan EU-valet.
Onsdag den 10 september på Medborgarplatsen kl. 18-19 dagarna innan riksdagsvalet.

ordbådaFoto/collage: My Lindh

Poesis härrör från ett grekiskt ord, som i sin grundform betyder göra. Ett görande som upphöjer vardagens behov till en offentlig angelägenhet.
Politik: från grekiskans ta’ politika’ statskonst, medborgerlig; processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.

Suffrage

Welcome to make poetry politics!
Participate in a human installation and manifestation
Read aloud at Medborgarplatsen, September 10, 6-7 pm at Medborgarplatsen, a few days before the General Election..

Bring a fictional text, in any language you like to read in. Alternate reading with strolling, while listening to the others reading.
Together we start a poetic process, where voices, movements and associations interweave the public space, even if nobody reads the same text. In this way, we prove the right to make our voices heard in the public space and manifest a Sweden with many different voices, languages and experiences.

Suffrage is an art installation created by everyone who participates, initiated by My Lindh and Monica Sand.
Suffrage will be enacted twice:
May 20, 6-7 pm at Sergels torg, the week before the European Parliament Election,
September 10, 6-7 pm at Medborgarplatsen, a few days before the General Election.

In a time when the public space is commercialized, culture is marginalized in school and society and politics are trivialized to be exclusively about economical possibilities for the individual, Suffrage reminds us about the foundation of the citizenship, through poetry politics.

poetrybådaPhoto: My Lindh

Poesis originates from a Greek word, that in its basic form means make. A making that elevates the needs of everyday life, into a matter of public concern.
Politics: from the Greek word politika’ for statesmanship, civic, citizen, the process to take and practice power in a public context.
www.mylindh.com

http://playingthespace.wordpress.com/2014/05/01/rostratt/?preview=true&preview_id=811&preview_nonce=8716aff88e

——

Länk till våra hemsidor är: www.mylindh.com och www.playingthespace.wordpress.com

My Lindh har en MFA i Fri Konst från Konstfack 2004. Hon arbetar med installation, performance och deltagarbaserade projekt, som tar plats i och diskuterar de offentliga rummen. 2012 genomförde hon den storskaliga installationen Tågteve längs tågsträckan Stockholm – Uppsala för vilket hon mottog Stockholms stads kulturstipendium 2013. <http://www.mylindh.com/>
Monica Sand är konstnär och forskare vid Arkitektur- och designcentrum och arbetar med utställningar, aktioner och forskningsnätverk. Tillsammans med konstnärer, dansare, arkitekter arbetar Sand med att skapa och förändra rumsliga, sociala och kroppsliga rytmer i det offentliga rummet.<http://playingthespace.wordpress.com/>

Folkets röst

Folkets röst

 Folkets Röst av Emma Göransson och Katarina Muhrbeck

Folkets Röst av Emma Göransson och Katarina Muhrbeck

Folkets röst är ett konstinitiativ som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i offentliga rum och landskap. Den är mer en process än ett antal personer som producerar konstverk. Folkets röst kan ibland vara en person som deklamerar en antik skapelseberättelse och ibland kan vara en monumental kör som växelsjunger samtida politiska texter.
Folkets röst arbetar alltid civilisationskritiskt underifrån.

Folkets röst hade premiär med ett performance på KRO/KIF Stockholms Release på Konstnärshuset, Stockholm, 15 maj kl 17.30-20.00. Titel: Vi vill ha betalt!

Projektinitering: Emma Göransson och Katarina Muhrbeck

Brechts bibliotek

Brecht Bibliotek c/o Lagaplan Bagarmossen

I samarbete med konstprojektet Valåret 2014 öppnar Brechts bibliotek filial i Bagarmossen.

Brechts bibliotek som tidigare visats i olika former bl.a.  på Supermarket 2013, har återuppstått i mobil form.

Fredagen den 5:e, lördagen den 6:e samt söndagen den 7:e september har det flyttbara biblioteket öppet mellan 11-17 på Lagaplan.

Biblioteket kommer att presentera delar av Brechts föregivna boksamling som han, enligt Peter Weiss roman Motståndets estetik, ska ha skeppat över när han flydde Stockholm för Helsingfors undan nazisternas framryckningar. I Brecht bibliotek finns många böcker av författare vars verk brann på nazistregimens bokbål, ett scenario som i Europa liksom på många andra platser i världen fått förnyad aktualitet. Biblioteket har också blivit kompletterat med verk som deltagare i projektet skulle ta med sig om de tvingades fly. En situation som idag är en realitet för allt för många människor på olika ställen i världen.

Brechts bibliotek av Susanne Högdahl Holm
Brechts bibliotek av Susanne Högdahl Holm

Den rumänske författaren Norman Manea beskriver i en artikel i DN 25/9-2012 hur han efter att ha överlevt förintelsen fick sin allra första sagobok och vilken känsla av fulländning den gav honom. Senare när han levde under Östeuropas socialistdiktaturers repression beskriver han hur saknade ett familjebibliotek. Han påstår i sin artikel av vi är produkter av vår bibliografi. Att vi är så formande av de ord vi tagit in i boklig form att de blir som en andra genealogi. Att orden kan bilda ett ” Skyddande gryt mot en omvärld fyllt av hat”. Att orden under vissa omständigheter kan bli vår primära hemvist.

Mina bevekelsegrunder för att påbörja arbetet med projektet ett Brechts bibliotek var en lista över landsflyktiga böcker och ett kartprojekt med en grupp barn. Barnen skulle rita en karta över sin väg från hemmet till skolan. Projektet var tänkt som ett sätt att orientera barnen i sin närmiljö och att skapa förståelse för att vi alla är delaktiga i den omvärld som finns runt omkring oss. Under projektets gång blev ett av barnen i gruppen av med sin tillfälliga bostad, vilket för mig ställde saken på sin spets, den erfarenheten och mötet med det berörda barnet förändrade på ett avgörande sätt mitt förhållningssätt.

Brechts bibliotek av Susanne Högdahl Holm
Brechts bibliotek av Susanne Högdahl Holm

Listan över landsflyktiga böcker är de böcker Berthold Brecht i Peter Weiss epos Motståndets estetik ville ha överskeppade från Stockholm till Helsingfors. Han fruktade att Sverige, dit han flytt undan nazisternas frammarsch, också skulle bli ockuperat och att svenska myndigheter skulle utlämna honom till Tysklands nazistregim. Boken är en roman och om denna mycket detaljerade lista är med verkligheten överensstämmande vet jag inte. Listan med böcker kan sägas motsvara en form av kanon över mestadels västerländska klassiker. Självklart är listan präglad av sin tid och sitt sammanhang och följaktligen är mycket få av författarna kvinnor eller har annan kulturell hemtvist än euroamerikansk.

Brechts bibliotek av Susanne Högdahl Holm
Brechts bibliotek av Susanne Högdahl Holm

Projekt går ut på att jag försöker rekonstruera Brecht bibliotek och att jag av papperet i dessa böcker, kommer att bygga små modeller av tält och andra enkla nödbostäder. Jag kommer att applicera modellerna i formationer på flyttkartonger, väggar och golv beroende på var projektet visas. Under projektets gång hoppas jag att utställningsbesökarna vill delta genom att läsa böckerna på listan, göra egna modeller av papperet av dem och bidra med förslag på och exemplar på böcker som är värda att räddas vid en påtvingad landsflykt. Förhoppningsvis kommer deltagarnas bokförslag uppdatera och rätta till den snedbalans som Brechts boklista är behäftad med. Tanken är att orden i böckerna i bokstavlig mening ska omvandlas till skydd för behövande människor. När projektet genomförs förstörs böckerna och texterna kommer att förvandlas till fragment av en förlorad helhet, men texternas mening och de processer som de startat kommer förhoppningsvis leva vidare i alla som tagit del av projektet.

Brechts bibliotek av Susanne Högdahl Holm
Brechts bibliotek av Susanne Högdahl Holm

Delar av projektet har visats på det konstnärsdrivna galleriet Huuto i Helsinfors i januari 2013, på den konstnärsdrivna konstmässan Supermarket i Stockholm 2013 samt på Skarpnäcks kulturhus 2014.

Susanne Högdahl Holm

EU-valet närmar sig…

… och under maj månad kommer vi att presentera flera konsthändelser på stan.

Rykande aktuellt: Folkets röst har premiär med ett performance på KRO/KIF Stockholms Release på Konstnärshuset, Stockholm, 15 maj kl 17.30-20.00. Titel: Vi vill ha betalt! Läs mer: Folkets Röst

———————————————

RÖSTRÄTT

Ett projekt av Monica Sand och My Lindh.

Välkommen att göra poesipolitik!
Delta i en konstnärlig installation och manifestation på Sergels torg tisdag 20 maj kl. 18-19.

Kom och högläs på Sergels torg. Ta med en skönlitterär text på ett språk du tycker om att läsa på. Varva läsande med att vandra omkring och lyssna på andra som läser.

Gemensamt sätter vi igång en poetisk process där röster, närvaro och associationer väver samman en offentlig plats, trots att ingen läser samma sak. På det sättet erövrar vi rätten till vår röst i det offentliga rummet och manifesterar ett Sverige med många olika röster, språk och erfarenheter.

I en tid när det offentliga rummet kommersialiseras, politik trivialiseras till att handla om individens ekonomiska möjligheter och kultur marginaliseras i skola och samhälle, är Rösträtt en påminnelse om medborgarskapets grund, genom poesipolitik.

Rösträtt är en konstnärlig installation som skapas av alla som deltar, initierad av My Lindh och Monica Sand.
Rösträtt uppförs två gånger:
Tisdag den 20 maj kl.18-19 på Sergels torg, i veckan innan EU-valet.
Onsdag den 10 september på Medborgarplatsen kl. 18-19 dagarna innan riksdagsvalet.

Aktuellt: VALÅRET 2014 i Studio 44:s bås på Supermarket!

SUPERMARKET 2014 – Stockholm Independent Art Fair will be held 14–16 February 2014 on the 3rd and 5th floor of Kulturhuset Stadsteatern in central Stockholm.

The goal of SUPERMARKET, the international artist-run art fair, is to provide a showcase for artists’ initiatives from all over the world and to create opportunities for new networks in the Swedish as well as the international art scene.

The exhibitors are generally not-for-profit exhibition spaces. In addition to the exhibition, the event includes a seminar programme, a performance art stage and a meeting programme for networking.