Alla inlägg av valaret2014

My Blind Spot

My Blind Spot av Monica Larsson visas i projektrummet parallellt med att VALÅRET 2014 visas på Studio 44, galleriet.

My blind Spot av Monica Larsson
My blind Spot av Monica Larsson

Jag tror att vi alla har en blind fläck, jag har det, en blind fläck som gör att jag inte riktigt ser världen omkring mig som den är. Vi ser världen genom filter, de allra flesta av oss. Och ibland har filtren blivit väldigt kompakta, ogenomträngliga.

Det handlar om hur vi ha växt upp, familjen, vad vi har vant oss vid och vad vi är födda med för förutsättningar. Vi kan vara blinda för saker som händer runtomkring oss. Det handlar om förmågan att se eller inte se, förstå eller inte förstå. Och viljan att se och förstå.

Stiftelsen Inuti

Stiftelsen Inuti har en studiecirkel som heter Valåret 2014. De presenterar sina arbeten under VALÅRET 2014 på Studio 44 i augusti/september. Mer info och bilder:

http://www.inuti.se/handelse/inuti/studiecirkel-valaret-2014

Stiftelsen Inuti har arbetat med VALÅRET 2014 som tema
Stiftelsen Inuti har arbetat med VALÅRET 2014 som tema
Stiftelsen Inuti har arbetat med VALÅRET 2014 som tema
Stiftelsen Inuti har arbetat med VALÅRET 2014 som tema
Stiftelsen Inuti har arbetat med VALÅRET 2014 som tema
Stiftelsen Inuti har arbetat med VALÅRET 2014 som tema
Stiftelsen Inuti har arbetat med VALÅRET 2014 som tema
Stiftelsen Inuti har arbetat med VALÅRET 2014 som tema
Stiftelsen Inuti har arbetat med VALÅRET 2014 som tema
Stiftelsen Inuti har arbetat med VALÅRET 2014 som tema

Two of a kind: Lewis Carroll (vit) och Lev Vygotskij (svart)

Detta bildspel kräver JavaScript.

“Two of a kind: Lewis Carroll (white) and Lev S Vygotskij (black)” (2012-2013)
In Cape Town, the figure of the Walrus, as described by Lewis Carroll in “Through the Looking Glass”, shows up repeatedly in unexpected ways. A decision is made to follow up the connection and investigate how it is represented in the story.

It turns out that the Walrus is the villain of the story, but also that the mirror which the protagonist passes through in the introduction can be viewed as a border between two systems. The bad guy in the story has its counterpart in persons that benefit from the system of South Africa today – they don’t want change.
Turning to Alice in the story you can read her progress as a way to take control over her own self by becoming the Queen. And if we turn to Lewis Carroll it is in the un-logical world that this transformation takes place.

The pedagogue and psychologist Lev Vygotskij, who was active in the former Soviet Union in the 1930s, has researched and written about the way language and thinking connect. He claims that thinking, in the sense we speak about it, is not possible without a language. Therefore the research about how language evolves is very important also in order to be able to study the learning process, i.e. the learning process is rooted in the language and with it becoming the Self.
He talks about inner speech as a tool to understand yourself, and this inner speech is closely connected to imagination and creativity. Vygotskij claims that depending on how we address the learners and which methods we use, we can stimulate a child to undertake much more difficult tasks then expected for the child’s age, pointing out the importance of pedagogy in teaching.

So, combining Carroll and Vygotskij in a fictional game of chess becomes the starting point of another storyabout rights and opportunities of the individual within a society. The framework of the reading is the educational method in a broader sense, both in terms of developing specific knowledge for a profession, and in terms of growing as a human being.

www.ola-nilsson.se

Dagar Till Salu

I dagarna pågår projektet Dagar Till Salu i Visby:

Under Almedalsveckan 2014 är framtidens alla dagar till salu. Kom och välj din dag! Delta i tankeexperimentet som tar utgångspunkt i den interaktiva konstinstallationen “Dagar till salu” på Gocart Gallery i Visby. Här låter vi framtiden breda ut sig visuellt. Var går gränsen mellan privat och gemensamt ägande?  Vad händer när framtiden säljs ut?
Du kan köpa en dag och bestämma hur du vill att den ska brukas, du kan diskutera och vända på frågeställningarna tillsammans med våra erfarna säljare. Vi gör en marknadsundersökning och samlar in tankar och visioner om framtiden. Allt synliggörs i gallerirummet.  Vi utlovar visionsglädje!
I installationen Dagar till Salu undersöker vi ideologier och marknadsekonomi och provar oss fram i det kapitalistiska systemet. Genom installationen intervenerar vi det politiska samtalet. Vi vänder oss till alla och vill på sikt sträva efter ett allmänt kreativt politiskt debattklimat.Det människan skapat kan människan omskapa!

Projektet Dagar till salu är ett konstprojekt av Filippa Krusenstjerna, Hanna Stahle, Lene Willumsen, Maria Lilja och drivs av KEX, Föreningen för Konst och Experiment som är partipolitiskt och religiöst obundet. Projektet sker i samarbete med, Knut Design, Gocart gallery, Valåret 2014.

Detta bildspel kräver JavaScript.

http://dagartillsalu.se/

https://www.facebook.com/events/290627957776177/?notif_t=plan_user_invited

Konstgrupp Almedalen

Konstgrupp Almedalen, hemsida: http://konstgruppalmedalen.tumblr.com/

 

Konstgrupp Almedalen syftar till att skapa opinion och utöva påverkan på
våra politiker. Vi riktar in oss på politikerveckan i Almedalen 2014 för att ta plats och framföra våra åsikter. 

Målet är därefter att utgöra en stark politiskt röst för konsten och kulturens utrymme i samhället. Vi vill tala direkt till politikerna, organisera konsten, vara oberoende och kunskapsutveckla våra beslutsfattare.

Konstgrupp Almedalen har under en tid diskuterat konstens alltmer villkorade rum. Vi ser ett problematiskt kulturklimat där politiker alltmer utövar inflytande inom konsten genom till exempel riktade medel för att tillfredställa en marknadsideologi.

Vi anser att konst och kultur bör vara fri i sin verksamhet men också att konst kan och bör ha plats för olika sorters rum.

Konstgrupp Almedalen ser behovet av en kollektiv och gemensam akt där alla verksamma inom konstfältet kan vara del av och bidra till att eftersträva ett fritt levande kulturliv.

Mycket välkommen till att medverka och utveckla Konstgrupp Almedalen! Anmäl ditt intresse för att medverka vid KA:s nästa möte. Eller om du har andra idéer för verksamhet, samarbeten etc. Välkommen Konsten att ta plats och utrymme!

Konstgrupp Almedalen bygger på en struktur av att samtliga som involveras är med och skapar dess roll och innehåll.

Initiativtagare till gruppen är Macarena Dusant & Kristoffer Svenberg.