Kontakt

VALÅRET 2014 infoATvalaret2014.se

Kontakta oss som arbetar under VALÅRET 2014:

Annica Einarson: annica.einarsonATownit.nu

Anna Stina Erlandsson: annastina.erlandssonATcomhem.se
hemsida

Rikard Fåhraeus: rik.farATgmail.com
hemsida

konsum

ett projekt kring konsthändelser som ägde rum på gator och torg, i samband med EU-valet i maj och riksdagsvalet i september 2014