Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/apesnu/public_html/www.valaret2014.se/wp-includes/post-template.php on line 250

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/apesnu/public_html/www.valaret2014.se/wp-includes/post-template.php on line 250

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/apesnu/public_html/www.valaret2014.se/wp-includes/post-template.php on line 250

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/apesnu/public_html/www.valaret2014.se/wp-includes/post-template.php on line 250

Om VALÅRET 2014

Valmöjligheter?
Valmöjligheter?

2014. Ännu ett valår i Sverige, till och med ett så kallat supervalår. I maj väljer vi våra kandidater till EU, i mitten av september stundar riksdagsvalet.

2014 är sannerligen ett år då vi får chansen att rösta på det vi tror på, det vi verkligen brinner för… någon entusiastisk väljare kanske vill förbjuda privatbilismen som slukar liv och förgiftar världen, någon annan kanske vill rösta bort kapitalets makt, ett barn utan armar funderar på att välja ett liv där hon får omsorgsfulla vårdare på tider som hon själv bestämmer, och vem vet, kanske mannen som sover på gatan väljer en framtid med tak över huvudet? Valmöjligheterna är oändliga… men hallå?  Anar vi möjligen någonting annat, skymtar vi en rörelse där borta, bakom kulisserna?

VALÅRET 2014 är ett konstprojekt som införlivar en interaktion med samhället i stort. Vi vill göra en engagerande och provokativ manifestation, politisk konst utan plakat.

VALÅRET 2014 är ett tema sprunget ur det faktum att det ÄR valår i Sverige detta år. Men temat vidgas till att handla om väljandet ur ett mer mångfacetterat perspektiv. VALÅRET 2014 kretsar kring frågor som: Har alla människor verkligen ett val? Är du utvald lille vän, eller tillhör du skaran som inte är det? VALÅRET 2014 berör ämnen kring makt och obalans, och om kulturens plats i vår tid, i vårt samhälle…

VALÅRET 2014 består av flera delar och sträcker sig över hela år 2014. Börjar i januari med konsthändelser på stan, manifesteras genom en egen webbsite och händelser på sociala media, medverkar på Supermarket, sedan kommer VALÅRET att synas som ytterligare konsthändelser/street art på gator och torg utanför gallerirummet tills det är dags för en större manifestation i september 2014 (samtidigt som riksdagsvalet) på Studio 44, för att sedermera rundas av i november / december med en skallgång över årets månader: Vad var det egentligen som hände?

VALÅRET 2014 organiseras genom tre funktionärer: Annica Einarson, Anna Stina Erlandsson och Rikard Fåhraeus. Till vardags arbetar trojkan som konstnärer och projektledare.

ett projekt kring konsthändelser som ägde rum på gator och torg, i samband med EU-valet i maj och riksdagsvalet i september 2014