Rösträtt – inför riksdagsvalet!

Välkommen att göra poesipolitik!
Delta i en konstnärlig installation och manifestation på Medborgarplatsen onsdag 10 september kl. 18 -19.

Nu gör vi det igen! Kom och högläs på Medborgarplatsen. Ta med en skönlitterär text på ett språk du tycker om att läsa på. Varva läsande med att vandra omkring och lyssna på andra som läser.

Gemensamt sätter vi igång en poetisk process där röster, närvaro och associationer väver samman en offentlig plats, trots att ingen läser samma sak. På det sättet erövrar vi rätten till vår röst i det offentliga rummet och manifesterar ett Sverige med många olika röster, språk och erfarenheter.

I en tid när det offentliga rummet kommersialiseras, politiken trivialiseras till att handla om individens ekonomiska möjligheter och kulturen marginaliseras i skola och samhälle, påminner Rösträtt om medborgarskapets grund, genom poesipolitik.

Rösträtt är en konstnärlig installation som skapas av alla som deltar, initierad av Monica Sand och My LindhInstallationen uppfördes för första gången på Sergels torg veckan innan EU-valet.

RÖSTRÄTT på Medborgarplatsen
Ett projekt av Monica Sand och My Lindh

Foto/collage: My Lindh

Poesis
 härrör från ett grekiskt ord, som i sin grundform betyder göra. Ett görande som upphöjer vardagens behov till en offentlig angelägenhet.
Politik: från grekiskans statskonst, medborgerlig, medborgare, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.

Rösträtt ingår i utställningen Valåret 2014, Studio 44, 29 aug-21 sept 2014 och i konferensen Re(s)on-Art, en internationell konstnärlig forskningskonferens med aktioner i det offentliga rummet.

www.playingthespace.wordpress.com
www.mylindh.com


Suffrage – before the General Election!

Welcome to make poetry politics!
Participate in an art installation and manifestation
Read aloud at Medborgarplatsen, Wednesday September 10, 6-7 pm.

Come and join! Bring a fictional text, in any language you like to read in. Alternate reading with strolling, while listening to others read.

Together we start a poetic process, where voices, movements and associations interweave the public space, even if nobody reads the same text. In this way, we prove the right to make our voices heard in the public space and manifest a Sweden with many different voices, languages and experiences.

In a time when the public space is commercialized, culture is marginalized in school and society and politics are trivialized to be about economical possibilities for the individual, Suffrage reminds us about the foundation of the citizenship, through poetry politics.

Suffrage is an art installation created by everyone who participates, initiated by Monica Sand and My Lindh. The installation was performed for the first time the week before the European Parliament Election.

RÖSTRÄTT på Medborgarplatsen
Ett projekt av Monica Sand och My Lindh Photo/collage: My Lindh


Poesis
 originates from a Greek word, that in its basic form means make. A making that elevates the needs of everyday life, into a matter of public concern.
Politics: from the Greek word for statesmanship, civic, citizen, the process to take and practice power in a public context.

Suffrage is part of the exhibition Election Year 2014, Studio 44, Aug 29 – Sept 21 2014 and of Re(s)on-art, an International Artistic Research Conference with actions in Public Space.

www.playingthespace.wordpress.com
www.mylindh.com


My Lindh
phone +46 (0)707 22 29 80
email: mailATmylindh.com
www.tagteve.com
www.artagent.info
www.slakthusateljeerna.se
www.mylindh.com