Konstgrupp Almedalen

Konstgrupp Almedalen, hemsida: http://konstgruppalmedalen.tumblr.com/

 

Konstgrupp Almedalen syftar till att skapa opinion och utöva påverkan på
våra politiker. Vi riktar in oss på politikerveckan i Almedalen 2014 för att ta plats och framföra våra åsikter. 

Målet är därefter att utgöra en stark politiskt röst för konsten och kulturens utrymme i samhället. Vi vill tala direkt till politikerna, organisera konsten, vara oberoende och kunskapsutveckla våra beslutsfattare.

Konstgrupp Almedalen har under en tid diskuterat konstens alltmer villkorade rum. Vi ser ett problematiskt kulturklimat där politiker alltmer utövar inflytande inom konsten genom till exempel riktade medel för att tillfredställa en marknadsideologi.

Vi anser att konst och kultur bör vara fri i sin verksamhet men också att konst kan och bör ha plats för olika sorters rum.

Konstgrupp Almedalen ser behovet av en kollektiv och gemensam akt där alla verksamma inom konstfältet kan vara del av och bidra till att eftersträva ett fritt levande kulturliv.

Mycket välkommen till att medverka och utveckla Konstgrupp Almedalen! Anmäl ditt intresse för att medverka vid KA:s nästa möte. Eller om du har andra idéer för verksamhet, samarbeten etc. Välkommen Konsten att ta plats och utrymme!

Konstgrupp Almedalen bygger på en struktur av att samtliga som involveras är med och skapar dess roll och innehåll.

Initiativtagare till gruppen är Macarena Dusant & Kristoffer Svenberg.