Pressmeddelande RÖSTRÄTT

Pressmeddelande 2014-05-14

Pressbild_Rostratt
Pressbild_Rostratt

Poesipolitik på Sergels torg

Fem dagar innan EU-valet, den 20 maj kl.18-19, bjuder konstnärerna My Lindh och Monica Sand in alla som vill, att delta i den konstnärliga installationen och manifestationen ”Rösträtt”. Deltagarna tar med sig valfri skönlitterär text på valfritt språk och högläser samtidigt, utspridda på Sergels torg.

Den som vill kan också delta genom att vandra omkring och lyssna på rösterna som samtidigt läser olika berättelser.

”Gemensamt erövrar vi rätten till vår röst i det offentliga rummet och manifesterar ett Sverige med många olika röster, språk och erfarenheter. I en tid när det offentliga rummet kommersialiseras, politiken trivialiseras till att handla om individens ekonomiska möjligheter och kulturen marginaliseras i skola och samhälle, vill vi påminna om medborgarskapets grund, genom poesipolitik.  – My Lindh och Monica Sand.

”Rösträtt” uppförs två gånger: Tisdag den 20 maj kl. 18-19 på Sergels torg i veckan innan EU-valet Onsdag den 10 september kl. 18-19 på Medborgarplatsen i veckan innan riksdagsvalet.

”Rösträtt” ingår i VALÅRET 2014, ett större konstprojekt som tar gator och torg i besittning under valåret, initierat av Annica Einarson, Rikard Fåhraeus och Anna Stina Erlandsson. www.valaret2014.se

Om initiativtagarna till ”Rösträtt”: My Lindh har en MFA i Fri Konst från Konstfack 2004. Hon arbetar med installation, performance och deltagarbaserade projekt, som tar plats i och diskuterar de offentliga rummen. 2012 genomförde hon den storskaliga installationen Tågteve längs tågsträckan Stockholm – Uppsala för vilket hon mottog Stockholms stads kulturstipendium 2013.  www.mylindh.com

Monica Sand är konstnär och forskare vid Arkitektur- och designcentrum och arbetar med utställningar, aktioner och forskningsnätverk. Tillsammans med konstnärer, dansare, arkitekter arbetar Sand med att skapa och förändra rumsliga, sociala och kroppsliga rytmer i det offentliga rummet. http://playingthespace.wordpress.com/

Kontakt: My Lindh 0707-222980 mail@mylindh.com

http://mylindh.com/press/