Folkets röst

Folkets röst

 Folkets Röst av Emma Göransson och Katarina Muhrbeck

Folkets Röst av Emma Göransson och Katarina Muhrbeck

Folkets röst är ett konstinitiativ som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i offentliga rum och landskap. Den är mer en process än ett antal personer som producerar konstverk. Folkets röst kan ibland vara en person som deklamerar en antik skapelseberättelse och ibland kan vara en monumental kör som växelsjunger samtida politiska texter.
Folkets röst arbetar alltid civilisationskritiskt underifrån.

Folkets röst hade premiär med ett performance på KRO/KIF Stockholms Release på Konstnärshuset, Stockholm, 15 maj kl 17.30-20.00. Titel: Vi vill ha betalt!

Projektinitering: Emma Göransson och Katarina Muhrbeck