Kategoriarkiv: Rösträtt

Rösträtt

Ett projekt av Monica Sand och My Lindh
Ett projekt av Monica Sand och My Lindh

Ett projekt av Monica Sand och My Lindh.
(Scroll down to see the English version)

Välkommen att göra poesipolitik!
Onsdag den 10 september på Medborgarplatsen kl. 18-19 – dagarna innan riksdagsvalet.

Kom och högläs på Medborgarplatsen. Ta med en skönlitterär text på ett språk du tycker om att läsa på. Varva läsande med att vandra omkring och lyssna på andra som läser.

Gemensamt sätter vi igång en poetisk process där röster, närvaro och associationer väver samman en offentlig plats, trots att ingen läser samma sak. På det sättet erövrar vi rätten till vår röst i det offentliga rummet och manifesterar ett Sverige med många olika röster, språk och erfarenheter.

I en tid när det offentliga rummet kommersialiseras, politik trivialiseras till att handla om individens ekonomiska möjligheter och kultur marginaliseras i skola och samhälle, är Rösträtt en påminnelse om medborgarskapets grund, genom poesipolitik.

Rösträtt är en konstnärlig installation som skapas av alla som deltar, initierad av My Lindh och Monica Sand.
Rösträtt uppförs två gånger:
Tisdag den 20 maj kl.18-19 på Sergels torg, i veckan innan EU-valet.
Onsdag den 10 september på Medborgarplatsen kl. 18-19 dagarna innan riksdagsvalet.

ordbådaFoto/collage: My Lindh

Poesis härrör från ett grekiskt ord, som i sin grundform betyder göra. Ett görande som upphöjer vardagens behov till en offentlig angelägenhet.
Politik: från grekiskans ta’ politika’ statskonst, medborgerlig; processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.

Suffrage

Welcome to make poetry politics!
Participate in a human installation and manifestation
Read aloud at Medborgarplatsen, September 10, 6-7 pm at Medborgarplatsen, a few days before the General Election..

Bring a fictional text, in any language you like to read in. Alternate reading with strolling, while listening to the others reading.
Together we start a poetic process, where voices, movements and associations interweave the public space, even if nobody reads the same text. In this way, we prove the right to make our voices heard in the public space and manifest a Sweden with many different voices, languages and experiences.

Suffrage is an art installation created by everyone who participates, initiated by My Lindh and Monica Sand.
Suffrage will be enacted twice:
May 20, 6-7 pm at Sergels torg, the week before the European Parliament Election,
September 10, 6-7 pm at Medborgarplatsen, a few days before the General Election.

In a time when the public space is commercialized, culture is marginalized in school and society and politics are trivialized to be exclusively about economical possibilities for the individual, Suffrage reminds us about the foundation of the citizenship, through poetry politics.

poetrybådaPhoto: My Lindh

Poesis originates from a Greek word, that in its basic form means make. A making that elevates the needs of everyday life, into a matter of public concern.
Politics: from the Greek word politika’ for statesmanship, civic, citizen, the process to take and practice power in a public context.
www.mylindh.com

http://playingthespace.wordpress.com/2014/05/01/rostratt/?preview=true&preview_id=811&preview_nonce=8716aff88e

——

Länk till våra hemsidor är: www.mylindh.com och www.playingthespace.wordpress.com

My Lindh har en MFA i Fri Konst från Konstfack 2004. Hon arbetar med installation, performance och deltagarbaserade projekt, som tar plats i och diskuterar de offentliga rummen. 2012 genomförde hon den storskaliga installationen Tågteve längs tågsträckan Stockholm – Uppsala för vilket hon mottog Stockholms stads kulturstipendium 2013. <http://www.mylindh.com/>
Monica Sand är konstnär och forskare vid Arkitektur- och designcentrum och arbetar med utställningar, aktioner och forskningsnätverk. Tillsammans med konstnärer, dansare, arkitekter arbetar Sand med att skapa och förändra rumsliga, sociala och kroppsliga rytmer i det offentliga rummet.<http://playingthespace.wordpress.com/>