Kategoriarkiv: Hemland

Hemland

Länk till filmen Hemland

HEMLAND av Jose Luis Martinat
HEMLAND av Jose Luis Martinat

”Hemland” (2014) tar sin utgångspunkt i konceptet ”Nationen” som en rent artificiell konstruktion.
Projektet syftar till att belysa den ambivalens, mångtydighet och instabilitet som detta begrepp skapar.

Projektet började först med insamlingen av postade kommentarer från YouTube. Dessa kommentarer genererades utav att flera publicerade musikvideos – bland annat Sveriges nationalsång, Mitt Land av Alf Robertsson och Fädernesland av Ultima Thule orsakade starka patriotiska och nationalistiska känslor hos sina betraktare.

Jag är intresserad av de diskussioner som uppstår mellan de anonyma användarna, och hur de återspeglar olika sociopolitiska och kulturella trender som inte bara aktuella i Sverige utan i olika delar av världen. Kommentarerna används som grund för manuset till Hemland, ett ljudverk som emulerar en grekisk kör.

Projektledare och konstnär: Jose Luis Martinat

med_stod_av_stor_150dpi